Paweł Paszyn - jeden z Was, w służbie Wam

Rodzinka Paszyn - Moje Kobiety

Paweł Paszyn Polska Razem

Główne nasze cele, dla Ciebie i Twojej rodziny

Jednomandatowe okręgi wyborcze

Głosowanie na osobę, a nie na partię czy ugrupowanie. Wyborcy dają mandat zaufania osobie i po kadencji konkretnie rozliczają, co zrobił z tego, co obiecał (obowiązkowe sprawozdania przed kolejnymi wyborami). Wzrost efektywności w działaniu. Polityk ma służyć swoim wyborcom poprzez realizowanie swojego programu. Potrzebujemy ludzi odpowiedzialnych i działających dla Polski i Polaków!

Rodzina najważniejszą komórką w państwie

Służba dla rodziny i w rodzinie. Pomoc rodzinie, która przeżywa kryzys, aby rzadziej dochodziło do rozwodów, zdrad i dramatu dzieci. Pomoc wszystkim dzieciom poprzez dofinansowania, które spowodują minimalne opłaty za żłobki i przedszkola. Skończenie z polskim paradoksem, że trudniej dostać się do żłobka czy przedszkola niż na studia. Wprowadzenie ogólnopolskiej Karty Rodziny Wielodzietnej.

Wielka Polska w małej Unii

Stop unijnej biurokracji. Środki unijne należy przeznaczyć na nowe miejsca pracy i pomoc w tworzeniu polskich przedsiębiorstw. Prymat interesów Polski nad wspólnotowymi. Pakt na rzecz rodziny i demografii. Jesteśmy za rozwijaniem jednolitego rynku w UE, ale przeciw wchodzeniu Polski do strefy euro. Nie chcemy unijnych paradoksów! Chcemy korzystać z tego co dobre i razem budować Europę!

Gospodarka wolnorynkowa drogą do bogactwa

Ograniczenie ingerencji państwa w życie obywateli przez limit wydatków publicznych; zakaz dalszego zadłużania państwa; uproszczenie podatków; wsparcie budowy polskich przedsiębiorstw i korporacji; obniżenie kosztów administracji; udomowienie banków. Zwiększenie płacy minimalnej i poszanowanie praw ludzi pracy.