Nasza Legnica

W dniu 6 maja 2014 roku zostało zawarte porozumienie programowe pomiędzy przedstawicielami legnickich środowisk, Solidarnej Polski oraz Polski Razem pod nazwą ?Nasza Legnica?

Celem Porozumienia jest wspólne dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców Legnicy oraz przywrócenie miastu mocnej pozycji w regionie, jako ważnego ośrodka kulturalnego i gospodarczego.

Porozumienie otwarte jest dla mieszkańców naszego miasta, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, wszystkich, którym na sercu leży dobro Legnicy.

?Nasza Legnica? ma charakter ponadpartyjny, stanowiąc podstawę do stworzenia obszaru aktywności społecznej Legniczan.

Zachęcamy wszystkich legniczan, aby włączyli się do naszego projektu dla dobra miasta i nas samych.

NASZA LEGNICA

Komentarze są wyłączone.