Mój program

Polskę współtworzą Polacy, którzy są bardzo pracowici, zaradni. Polskę współtworzą piękne Polki, które przez oddanie i ofiarność wspólnie w miłości zakładają rodziny i dają nadzieję na przyszłe pokolenia. Silna miłością rodzina wielodzietna jest nadzieją na silną i normalną Polskę. Wszystko, co uderza w trwałość i miłość rodziny, uderza pośrednio w kraj, czyniąc go słabym moralnie i duchowo, a w ostateczności każdy z nas staje się ubogi duchowo i materialnie.

Sytuacja polityczna jest patowa. Żadna partia korporacyjna typu PO, PIS nie zrobi nic dobrego w Polsce dopóty, dopóki nie zacznie zmian od samej siebie, nie zaczną ze sobą współpracować dla dobra nas wszystkich.

 1. Likwidacja subwencji budżetowych, wszelkich datacji z pieniędzy podatników na partie.
 2. Zmiana prawa wyborczego – wprowadzenie mandatów jedno-okręgowych,
 3. Wprowadzenie kadencyjności, do max trzech kadencji bycia posłem, senatorem, burmistrzem, radnym itp.
 4. Transparentność, uczciwość, pracowitość, umiejętność pracy w zespole – cechy niezbędne dla każdego polityka.

Następnym etapem jest:

 1. Likwidacja wszelkich przywilejów we wszystkich gałęziach administracji i gospodarki. Tzw. obrzezanie świętych krów we wszystkich zawodach.
  1. Likwidacja pensji trzynastek, czternastek itd.
  2. Likwidacja dodatkowych i wydłużonych urlopów wypoczynkowych dla niektórych zawodów.
  3. Likwidacja wszelkich innych przywilejów ze strony państwa.
  4. Podniesienie wymiaru lat pracy dla wszystkich. Każdy powinien przepracować  (lata składkowe) min. 30 do 40 lat pracy, w każdej grupie zawodowej, w zależności od warunków pracy. W wyjątkowych sytuacjach powinna być wprowadzana tymczasowa lub stała renta, nie emerytura.

Kolejnym etapem jest :

 1. Obniżenie podatku i likwidacja podatków zdublowanych. Podatek średnio powinien wynosić 15%, czy to dochodowy czy VAT. Powinien być jednakowy dla wszystkich. Natomiast najniższa pensja powinna wynosić min. 50% średniej krajowej i kwota ta powinna być wolna od podatku dochodowego.
 2. Wsparcie rodzin, które są źródłem życia i miłości, poprzez zmniejszenie nakładów podatkowych. Im więcej dzieci tym mniejszy podatek dochodowy a przez to większy dochód rodziny, licząc od średniej krajowej, rozliczane rocznie. Np.  od drugiego dziecka (-6%), od trzeciego (-15%), od czwartego ( -25%), plus każde kolejne (o -6%). W przypadku niedoboru podatkowego, państwo dopłaca (tzn. inni podatnicy, którzy swoje życie nie oparli na rodzinie, tylko na konsumpcjonizmie, karierze czy wygodnictwie i próżności). Jest to efektywna pomoc, która mobilizuje do pracy a jednocześnie zmniejsza koszty dla państwa (np. mniej urzędników itd.) Samorządy lokalne powinny zapewnić bezpłatne wyżywienie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Każde dziecko wychodzące ze szkoły powinno być najedzone i wyuczone dany temat. Nauczyciele są od nauczania, rodzicie są od wychowywania, przy wzajemnej współpracy.

Inne etapy i bardziej opisane i dokładniejsze, mojego programu uzdrawiania Polski i życia w normalności opublikuję w odpowiednim, w swoim czasie.  Będzie to zależało wyłącznie od Waszego poparcia mojej osoby.

 

*********************************************** HISTORIA ************************************************

Program jak kandydowałem na Radnego Miasta Legnicy w listopadzie 2014 roku

Tutaj będę pisał, co chcę zrobić dobrego dla miasta, dla mojej dzielnicy.

Co mogę obiecać, jako przyszły Radny? Niewiele, bo księciem tego miasta jest Prezydent i od niego bardzo dużo zależy. Dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać mądrze nowego Prezydenta. (Niestety w zbliżających się wyborach na włodarza naszego miasta, znowu będę musiał wybrać mniejsze zło, bo żaden kandydat nie jest z moich marzeń i snów).

Mogę jedynie obiecać jako przyszły Radny, że będę chciał być do Waszej dyspozycji. Tego brakuje dziś u wielu, aby wysłuchać i pomóc drugiemu człowiekowi. A tu w Legnicy jest taka szczególna potrzeba.

Mój pierwszy plan to,  ze swojej diety Radnego wynająć jakiś lokal, aby mieć miejsce na wspólne spotkania. Wtedy ustali się jakieś godziny do wspólnych spotkań i działań dla dobra wspólnego. Później jak będziecie chcieli, zatrudni się radce prawnego, który będzie Wam za darmo pomagał i doradzał w dziedzinie prawa. Może ta dieta radnego wystarczy na ten mój pierwszy plan działania – być dla Was i pośród Was.

W trakcie swojej kampanii po spotkaniach i twórczych rozmowach będę dopisywał istotne kwestie, którymi będę chciał zajmować się w Radzie Miasta.


Reasumując program Paszyna:

 1.  Bycie do dyspozycji Legniczan w konkretnym miejscu i czasie.
 2. Aby każdy mieszkaniec centrum, mający identyfikator płatnej strefy parkowania – mógł parkować na dowolnej ulicy w swojej strefie (a nie tylko przy swojej bramie, jak to jest teraz).
 3.  Aby każdy mieszkaniec mieszkający w płatnej strefie parkowania i posiadający drugi samochód, mógł mieć drugi identyfikator w tej samej cenie. (Nie można kogoś karać, że ma więcej niż jeden samochód).
 4. Jestem za budową podziemnego, dwupoziomowego parkingu w centrum miasta na placu Słowiańskim oraz za przeniesieniem radzieckiego pomnika w inne miejsce. A na placu, nad podziemnym parkingiem powinno być jak najwięcej drzew, kwiatów i ławek.
 5. Jestem za utworzeniem Muzeum „Małej Moskwy” w Parku Legnickim, w rujnującym się budynku koło stadionu. Podobnego jak jest w Warszawie – Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum interaktywne. Sprowadzenie tam pomnika z Placu Słowiańskiego oraz innych eksponatów z tamtego okresu, tak jak było kiedyś za czasów Rosjan (czołgu, działa, itd).  Byłby to ważny punkt w zwiedzaniu naszego miasta i idealnie komponował by się w hasło „Legnica z nią zawsze po drodze”. Bo na razie to hasło, to tylko pobożne życzenie.
 6. Aby straż miejska zajęła się akcją prewencyjną oraz egzekwowaniem nieprzestrzeganych przepisów dotyczących psich odchodów. Nie może być tak, że „pański pies” ma większe prawa od dzieci, które nieraz wchodzą w psie kupy i roznoszą różne zarazki. Niech straż miejska zajmie się potrzebnymi tematami, a nie przeganianiem starszych ludzi znajdujących się przy miejskich targowiskach.
 7. Aby wszelkie szkolne boiska, miejskie ośrodki sportu, poza godzinami obowiązkowych zajęć czy różnych zawodów, były otwarte i za darmo dostępne dla dzieci i młodzieży. Większy rozwój fizyczny, więcej zajęć i spotkań na zewnątrz niż siedzenie godzinami przed komputerem to priorytet w kształtowaniu młodego pokolenia.
 8. Jestem za utworzeniem gminnej karty rodzin wielodzietnych oraz dołączenie naszego miasta do rządowego programu poprzez udzielenie wielu rabatów od wszystkich gminnych instytucji i miejskich spółek. Np. Zniżki na basen, na przejazdy komunikacją miejską itd.
 9. Jestem za, by w Legnicy powstał park wodny. (budowa z udziałem inwestorów lub przez napisanie projektu unijnego, np. jak w Środzie Śląskiej.). Ale widać, że ważniejsze dla miejskich władz jest kasyno niż park wodny.
 10. Jestem za pozostawieniem lotniska i terenów mu przyległych na przyszłość. Aby nie niszczyć tego, co inni zrobili. W przyszłości ono zostanie wykorzystane.
 11. Aby w naszym mieście, w każdej dzielnicy było kilka publicznych tablic na darmowe ogłoszenia dla mieszkańców, żeby nie musieli oklejać słupów i drzew. Byłoby to zachętą dla mieszkańców, aby mogli wspólnie sobie pomagać. Lepiej komuś oddać niepotrzebną rzecz niż wyrzucić.
 12. Chciałbym, aby w święta – dni ustawowo wolne od pracy – 13 dni w roku, była darmowa komunikacja miejska dla wszystkich.
 13. Jestem za połączeniem w jedną wspólną sieć światłowodową wszystkich publicznych instytucji (szkół, urzędów,  bibliotek, miejskich spółek etc.), aby stworzyć jedną cyfrową centralę telefoniczną w oparciu o technologię VoIP, aby rozmowy i telekonferencję pomiędzy nimi były za darmo. Wspólne bazy danych, rejestr obiegu wspólnych dokumentów itd.
 14. Rozwiązanie problemu i uporządkowanie kwestii ze śmietnikami, które znajdują się na chodnikach przy ulicy Senatorskiej i Piastowskiej.
 15. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę Miastu na problem dotyczący plagi szczurów w naszym mieście, przyjrzenie się temu problemowi np. w starej, opuszczonej fabryce fortepianów i pianin przy Senatorskiej.
 16. …… / reszta po wyborach / …..

############################################################################

Program jak kandydowałem do Europarlamentu w maju 2014 roku

 

Każdy człowiek, żyjący w społeczeństwie, powinien interesować się sprawami politycznymi i społecznymi (homo socialis). Nikt nie powinien być obojętny wobec losów swojego narodu i państwa. Każdy ma prawo i obowiązek działać i prezentować swoje poglądy. Jeżeli różnimy się, to możemy dyskutować, wymieniać twórczo argumenty, nigdy nie wolno szydzić z drugiego człowieka czy wręcz mścić się na nim czy być zawistnym. W społeczeństwie dobro ogółu musi przewyższyć dobro jednostki czy dobro partykularne i być zgodne z prawem natury.

Najpierw dziękuję wszystkim tym, którzy zebrali podpisy (ponad 1300 w naszym mieście) czy złożyli swój podpis na liście umożliwiającym start mojej formacji politycznej w wyborach do Europarlamentu. Cieszę się, że są jeszcze osoby, które wierzą i mają nadzieję na zmiany dla dobra Polski i Polaków. Dziękuję!

Paszyn, to osoba, która promuje wartości uniwersalne, gdzie dobro człowieka, społeczeństwa stoi ponad dobrem indywidualnym, to osoba, która chce zmieniać biedną Polskę i smutną rzeczywistość wielu Polaków.

Poniższy Program Paszyna dotyczy aspektów życia Polaków i jest związany z ideą działania na polu lokalnym, krajowym czy międzynarodowym. Program jest tylko zarysem uogólniającym tezy, w mniejszym stopniu ich uszczegółowieniem.

Moje motto wyborcze w życiu politycznym i społecznym to:

verba docent, exempla trahunt
słowa uczą, przykłady pociągają

Rodzinka Paszyn

Moja rodzinka – sześcioosobowa: ja, żona Agusia, Kasia, Karolinka, Kinga i chyba kolejna kobietka w czwarty miesiącu swego istnienia.

Każdy potrafi narzekać, ale dać przykład swoim życiem i działać dla innych, to już nieliczni tylko potrafią. Dobro musi być widoczne. Należy promować wszystko co jest piękne i szlachetne. Polityka może być przyjazna dla ludzi.

Czas działać, czas dla ludzi młodych, czas na zmiany.

Program Paszyna w służbie Polakom i Polsce – POLSKA RAZEM

 1. Jednomandatowe okręgi wyborcze
 2. Wprowadzenie kadencyjności
 3. Funkcje publiczne należy traktować jako służbę drugiemu człowiekowi
 4. Wolne niedziele od dużego handlu w marketach
 5. Rodzina ? najważniejszą komórką w społeczeństwie
 6. Gospodarka wolnorynkowa z gwarancją państwa
 7. STOP nowym podatkom, w tym podatku katastralnego i przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
 8. Budowanie silnej i niezależnej Polski
 9. Zlikwidowanie wszystkich przywilejów
 10. Rozdział religii od państwa

Rozwinięcie postulatów

1. Jednomandatowe okręgi wyborcze

 • Głosowanie na osobę, a nie na partię czy ugrupowanie.
 • Wyborcy dają mandat zaufania osobie i po kadencji konkretnie rozliczają, co zrobiła z tego, co obiecała (obowiązkowe sprawozdania przed ponownym startem w wyborach).
 • Kampania powinna trwać kilka miesięcy, a nie kilka tygodni na zasadzie wyścigu szczurów i opluwania się wzajemnego.
 • Wzrost efektywności w działaniu, zwiększenie odpowiedzialności przed społeczeństwem.
 • Zmniejszenie liczby posłów w polskim parlamencie. Nie dopuszczalne jest, żeby w takim małym państwie jakim jest Polska, mieć 460 posłów, gdzie w europarlamencie wszystkich posłów jest 766 (a na Polskę przypada 51 miejsc). Czy np. 300 wspaniałych nam nie wystarczy? A Senat zamienić na kilkunastu zatrudnionych prawników, którzy opracowywaliby i sprawdzaliby każdą ustawę czy nie jest sprzeczna z innymi prawami i nie godzi w interesy obywateli Polski zapisanych w Konstytucji? Powinna być zasada, że nowe prawo, przepisy zastępują stare, a nie tylko je dopełniają i uzupełniają, w konsekwencji tworzy się nowy bubel prawny.  Można wiele rzeczy uprościć, aby stały się klarowne. Proste jest piękne.

2. Wprowadzenie kadencyjności

 • Maksymalnie trzy kadencje w służbach politycznych i samorządowych przez daną osobę.
 • Nie ma ludzi niezastąpionych, a dzisiejsza polityka pokazuje pełno różnych układów, które szkodzą społeczności, zniechęcają innych do świadomego i aktywnego zaangażowania się w życie polityczne.
 • NIE dla polskiego paradoksu i manipulacji wyborców, że tylko w roku wyborczym np. zaczynają się remonty w mieście i inne działania społeczne. Należy społeczeństwu podnosić większą świadomość i być odpowiedzialnym za swoje czyny i działania przez cały okres kadencji.
 • Danie młodym szansy na działanie, nowe i świeże spojrzenie na kwestie polityczne i społeczne.
 • Dziękujemy Tuskowi, Kaczyńskiemu, Millerowi i im podobnym krajowym i lokalnym liderom, za to, co zrobili dobrego dla niektórych, ale umiemy dostrzec ich mierność w rządzeniu, która przysłania im  zdrowe, obiektywne spojrzenie na polską rzeczywistość i problemy milionów Polaków.
  • Czy mafijność PO, sekciarstwo PIS, zaściankowość i liberalność lewicy pobudzi gospodarkę, utworzy nowe miejsca pracy, uaktywni młodych ludzi w rodzeniu kolejnych pokoleń czy dalej kolejne miliony młodych wykształconych Polaków musi wyjeżdżać ze swojej ojczyzny?!?
  • Wyjaśnienie retorycznego pytania: mafijność PO – Platforma Obywatelska pobiła wszystkich, nawet postkomunistów, w upolitycznieniu i obsadzeniu swoimi ludźmi wszystkich spółek skarbu państwa, gdzie prezesi podległych spółek czy dyrektorzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jakby im było mało, to cyklicznie zamieniają się stołkami wypłacając sobie 6 miesięczne gaże – odprawy. Skarb państwa rocznie traci na tym wiele milionów.  Sekciarstwo PIS – Prawo i Sprawiedliwość jest partią wodzowską (tak jak po części PO) i publicznie nikt nie może mieć innego zdania niż szef partii. Często słowa i czyny nie idą w parze. W szczególności sekciarski charakter uwidocznił się po tragedii smoleńskiej. Normalni Polacy są zmęczeni tymi tematami, chcą żyć w normalności i sprawiedliwości społecznej. Mają dość wojny domowej, kłótni społecznej. Jak PIS dojdzie do władzy, to przez kolejne dwa lata będzie rozliczanie i wzajemne oskarżenia, to kolejne dwa lata wycięte z życiorysu normalnych Polaków. A może skończyć się tym, że PIS nie będzie miało z kim rządzić i będzie powtórka z ostatnich lat.  Zaściankowość lewicy polega na tym, że lewica promuje antywartości wynikające z uniwersalnych praw natury. Promocja homoseksualizmu i zrównanie ich praw z heteroseksualistami jest zaściankowe i infantylne a przede wszystkim jest zagrożeniem dla rodzin i ich dzieci oraz przyszłości państwa. Na zachodzie (Francja, Anglia) ludzie zaczynają budzić się i żałować, „co myśmy dobrego zrobili w imię złudnej tolerancji?” Niestety trzeba jeszcze dobrych kilku lat, zanim Europa zrozumie, jak Europejczycy sami siebie wyniszczają, a ze złudnej tolerancji obudzi ich Islam. (zob. http://www.youtube.com/watch?v=k55g_EFEsps)

3. Funkcje publiczne należy traktować jako służbę drugiemu człowiekowi

 • Jeżeli ktoś w znaczeniu dosłownym nie rozumie tego zdania, niech nie zabiera się za politykę.
 • Współpraca z każdym człowiekiem, który chce zmieniać rzeczywistość na lepsze, obojętnie na jego przekonania polityczne czy religijne, czy kolor skóry.
 • Szanowanie siebie i drugiego człowieka, nawet jak ktoś ma inny pogląd, nie szydzimy z drugiego.
 • W wyborach nie możemy szukać przeciwników i nawzajem się opluwać, tylko konkurować na zasadzie fair play – przedstawiając stanowczo swoje racje i argumenty.
 • Dostosowanie odpowiedniego ryczałtu na biuro poselskie itp. do rzeczywistych potrzeb.
 • Przejrzystość i klarowność w finansach, odpowiedzialność w wydatkach. Pieniądze publiczne nie należą do mnie czy do ciebie. To efekt ciężkiej pracy milionów Polaków.
 • Kampanie wyborcze dofinansowane przez państwo w równym stopniu dla wszystkich partii politycznych.
 • Stop finansowaniu partii przez państwo w okresie kadencji.
 • Ograniczenie immunitetu, zwiększona odpowiedzialność za spowodowane przestępstwa czy wykroczenia przez polityków.
 • Asertywność w działaniu. Jeżeli dla mnie najważniejszy jest człowiek, życie ludzkie, to będę ukazywał argumenty, które wynikają z prawa natury i będę mówił i swoim przykładem świadczył o tym.

4. Wolne niedziele od dużego handlu w marketach w całej Unii czy w Polsce

 • Każdy powinien odpocząć od codzienności, niedziela powinna być wyjątkowym dniem, aby nabrać energii i sił na rozpoczynający się tydzień.
 • Niedziela powinna być dniem rekreacji i niecodziennej aktywności np. sportowej, rodzinnej, duchowej.
 • Danie szansy na wolny dzień wielu setek tysięcy ludzi pracujących w marketach.
 • Czas dla rodziny i czas dla Boga (chrześcijanie, ludzie wierzący powinni świętować i spędzać czas ze sobą na różnych spotkaniach i piknikach, umacniając się wzajemnie i pomagając sobie nawzajem).

5. Rodzina – najważniejszą komórką w społeczeństwie

 • Służba dla rodziny i w rodzinie.
 • Pomoc rodzinie, która przeżywa kryzys, aby jak najmniej dochodziło do rozwodów, zdrad i dramatu dzieci.
 • Odpowiednia profilaktyka i promocja, aby rodziny były pełne, czyli składające się z ojca, matki i obfitych owoców ich miłości.
 • Pomoc wszystkim dzieciom poprzez dofinansowania, które spowodują minimalne opłaty za żłobki, przedszkola, szkoły, wyjazdy kolonijne.
 • Podręczniki powinny być kupowane przez szkoły.
 • Szkoła powinna uczyć myślenia, a nie schematów w wypełnianiu testów, różnych tabelek. Nauczyciele powinni nauczać, wychodzić poza schematy, a nie tylko przygotowywać do egzaminów i testów, itd.
 • Szkoła jest dla rodziców i ich dzieci, a nie odwrotnie. Szkoła pełni funkcję pomocniczą w wychowywaniu i nauczaniu. Rodzice powinni decydować w jakim wieku ich dzieci pójdą do szkoły (6-7 lat) oraz wybierać rodzaj szkoły publicznej czy domowej.
 • Likwidacja paradoksu w kształceniu człowieka, polegającego na tym, że trudniej dostać się do żłobka czy przedszkola niż na studia, a przy tym obniżenie poziomu edukacyjnego.
 • Wprowadzenie ogólnopolskiej Karty Rodzin Wielodzietnych, (karta chipowa), która umożliwi wiele zniżek w miejscach publicznych (opery, filharmonie, teatry, kina, muzea, baseny, przejazdy środkami transportu itd.) oraz podczas zakupów odzieży i żywności tylko dla dzieci.

6. Gospodarka wolnorynkowa z gwarancją państwa

 • Pomoc państwa i uproszczenie wszelkich procedur przy zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa, (gdzie jest przyjazne państwo?).
 • Zlikwidowanie terroru urzędniczego, tak aby Polacy mieszkający w swoim kraju nie czuli się jak w matrixie.
 • Ujednolicenie podatków, tak aby zachęcać do rozwoju polskich przedsiębiorców i tworzenia nowych miejsc pracy, a nie dodatkowo ich obciążać przez kolejne podatki.
 • Zwiększony dostęp (uwolnienie uprawnień) do wykonywania niektórych zawodów, tak aby zwiększyć konkurencyjność i jakość wykonywanych usług. Szybsze i łatwiejsze wejście na rynek nowych, młodych absolwentów szkół.
 • Promocja polskich firm, polskich produktów na arenie międzynarodowej poprzez większe zaangażowanie się ludzi polityki i kultury. Promocja Polski w Europie i w świecie.
 • Najniższa płaca minimalna (obecnie 1680 zł) powinna wynosić min. 50 % średniej pensji krajowej (czyli  1900 zł) i być dostosowywana co roku w zależności od rozwoju gospodarki.

7. „STOP” dla podatku katastralnego oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Obecny rząd przygotowuje kolejną i najboleśniejszą daninę na rzecz Wybranych, podatek katastralny, który ma zastąpić podatek od nieruchomości na rzecz gminy. Każdy właściciel będzie płacił podatek rocznie do 2 procent wartości swoich nieruchomości.
 • Użytkowanie wieczyste ? dziwaczny twór, pozostałość komunistycznej Polski, należy zlikwidować i przekształcić w prawo do własności.
 • Prawo do własności i ochrony swoich dóbr wynika z prawa naturalnego i nie powinno być podważane przez państwo.
 • Stop wyprzedaży wielkich połaci ziem, przedsiębiorstw i lasów obcokrajowcom czy korporacjom międzynarodowym.
 • Za dwa lata minie dwunastoletni okres przejściowy na zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców. Czy to będzie ostatni bezkrwawy rozbiór Polski?  Zachęcam do lektury. Przeczytaj: Dla kogo polska ziemia

8. Budowanie silnej i niezależnej Polski

 • Polska nie powinna być lennikiem innych państw czy banków i korporacji międzynarodowych.
 • Współpraca z innymi państwami na równych zasadach partnerskich.
 • Przywiezienie z Londynu polskiego złota do Polski.
 • Własna waluta złoty i dowartościowanie złotego na rynkach w stosunku do euro i dolara.
 • Postawienie na przemysł polski ? produkcja, wytwarzanie nowych dóbr, a nie tylko usług itd.
 • Zlikwidowanie elastycznych linii kredytowych – FCL (lichwy) płaconych przez Polskę Bankom i korporacjom międzynarodowym.

Polacy obudźcie się !   Wake up Polish people !

9. Zlikwidowanie wszystkich przywilejów

 • W społeczeństwie uciemiężonym, biednym, będącym na dorobku i z trudem budującym swoją przyszłość, należy zlikwidować wszelkie przywileje poza kwestią rodzinną.
 • W społeczeństwie nie może być świętych krów, gdzie państwo, prawo traktuje ich wybiórczo. Każdy jest zobowiązany do płacenia podatków na rzecz państwa, nawet lekarz, który prywatnie przyjmuje pacjenta, ma obowiązek wystawić rachunek, itd.
 • Każdy pracujący w budżetówce, powinien ponosić odpowiedzialność za swoją pracę, która powinna być odpowiednio wynagradzana z przez państwo bez drastycznych dysproporcji.

10. Rozdział religii od państwa

 • Państwo powinno stać ponad wszelką religią, różnymi wierzeniami, praktykami kultu, magii czy masonerią, etc.
 • Państwo powinno zagwarantować swoim obywatelom wolność religijną, wyznaniową oraz stać na straży, żeby nie dochodziło do żadnych konfliktów na tle religijnym.
 • Państwo i religia powinno posiadać autonomię, niezależność i odrębność.
 • Rozdział powinien polegać na wzajemnym szacunku i dobrej woli współdziałania dla każdego człowieka.
 • Każdy powinien mieć prawo do prezentowania swoich myśli, ideologii i przedstawiać swoje argumenty, pod warunkiem, że nie szkodzą innym obywatelom, nie niszczą praw naturalnych i podlegają zasadzie imperatywowi kategorycznego: Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe.
 • W szkole dzieci powinny uczyć się dwóch teorii powstania świata, poza ewolucjonizmem jest kreacjonizm. Żadna z nich nie powinna być preferowana czy dewaluowana. Żadna z nich nie ma mocnych dowodów empirycznych, po części wchodzą w sferę religii i wiary.
 • Państwo nie powinno finansować żadną organizację religijną (nie dotyczy to świata kultury i nauki)
  • komentarz: ja, jako chrześcijanin w wierze katolickiej, dostrzegam jak żądza posiadania mamony czy godności przeszkadza ludziom wiary w zrozumieniu historii zbawienia i przyjęcia Ducha Świętego do swojego życia. ?Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22, 21) ? stanowcze słowa samego Zbawiciela, wytyczają drogę chrześcijanina, który powinien być „roztropny jak wąż i nieskazitelny jak gołębica” (Mt 10, 16), twardo stąpać po ziemi, pracować i żyć zgodnie z naturą i prawem ludzkim, a całe swoje życie, powołanie, swoją rodzinę i trud doczesności ofiarować Bogu i całkowicie jemu zaufać. JEZU UFAM TOBIE !

Komentarze są wyłączone.