Każdy z nas jest święty Jego świętością

Dziś mamy jedne z piękniejszych i radosnych świąt obchodzonych w katolickim Kościele. Dzień Wszystkich Świętych. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI IMIENIN ! Dziś święto Twojego patrona, dziś Twoje święto. Liturgia Kościoła ukazuje nam istotę i cel naszej życiowej drogi. Tym celem jest radość i piękno w miłości Boga. Biblia w osobie Proroka Izajasza uczy nas (zob. Iz 6,3), że tylko sam Bóg jest święty jako trójjedyny i najświętszy. Hebrajskie słowo qadosh – to określenie świętej nieskazitelności tylko samego Boga. Natomiast całe jego stworzenie, a człowiek w sposób szczególny uczestniczy w chwale i świętości Boga.

Zanim zaczniemy nasze rozważanie na temat świętości – posłuchajmy piosenki Budki Suflera „Bal wszystkich świętych”

Święci są pośród nas, święty to ja i Ty. Przez to, że jesteśmy obrazem i podobieństwem Boga, jesteśmy usposobieni w Jego świętości. Bóg zanim stworzył człowieka, stworzył świat niewidzialny i świat widzialny, dwa różne stany. W pierwszym dał siebie, w drugim dał czasoprzestrzeń.

Pierwszym powołanym do istnienia duchem w świecie niewidzialnym był najpiękniejszy Archanioł – Lucyfer (z łac.  niosący światło). On jako najpiękniejszy i najdoskonalszy po Bogu miał zanieść światło miłości do świata widzialnego, do człowieka (złożonego z materii i duszy). On miał być pomostem pomiędzy pomiędzy Świętością Boga (światem niewidzialnym) a Jego najpiękniejszym dziełem stworzenia – człowiekiem (światem widzialnym). Biblia mówi nam, że wszystko, co stworzył Bóg było dobre, a jak stworzył człowieka było to bardzo dobre.  Z teorii poznania wynika, że poznanie Boga w świecie niewidzialnym jest doskonałe, zaś w świecie widzialnym jest tylko szczątkowe, najlepiej Jego poznać przez dzieła stworzone. Przez to, że poznanie Boga w świecie niewidzialnym było świadome i empiryczne przez aniołów, ich wolność, wolna decyzja mogła być tylko jednorazowa. Natomiast poznanie Boga w świecie widzialnym odwołuje się tylko do wiary, nadziei i miłości poprzez całe stworzenie. Przez to każdy człowiek, nawet najgorszy grzesznik, ma szanse zmiany przed swoim odejściem z tego świata. Gdyż nasze poznanie Boga jest szczątkowe i niepełne. To wynika wszystko z logiki teorii poznania.

Dopóty Lucyfer kochał i chwalił Świętość Boga, dopóki Bóg objawił mu, kto jest celem całego stworzenia. Celem, punktem kulminacyjnym stworzenia jest człowiek. Lucyfer nie mógł pogodzić się z tym, że jego misją jest służba człowiekowi. To tak jakbym naszemu Prezydentowi dał pensję – najniższą krajową i kazałbym roznosić moje wizytówki – kalendarzyki przez cały, każdy dzień w miesiącu na legnickim rynku. Czy zgodziłby się na to? Nie. Nawet jakby dowiedział się, że one będą zaczynem zmian i mógłby swoją pracą zrobić dużo dobrego. Też nie.

wizytówka_paszynaTo nie dziwcie się Lucyferowi. Jego wolna decyzja na NIE jest nieodwracalna i trwała. Stąd jego działania, aby jak najbardziej skłócić, dzielić i poróżnić ludzi, po to, aby odebrać im nadzieję na pełnię miłości Boga. A kto nie chce być kochany z Was? Ja mam pragnienie kochać i być kochanym. I tego doświadczam całym sobą, wszystkimi zmysłami i moją duszą. Mam pięć kobietek w domu i dwa rodzaje miłości, nie mówiąc o tej Miłości – Bogu, który mnie powołał.

Zatem czym jest piekło? Piekło jest stanem (nie miejscem, nie czasem) prostej nieskończonej bycia niekochanym. Nikomu tego nie życzę, nikomu!!! Stad tak wiele piszę o Bogu, Kościele, nas samych. Najpiękniejsze w miłości Boga jest dar wolności i dar Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Galatów napisał:

Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.  Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

To chrześcijańskie wydanie gender! Wolność w Chrystusie uzdolnia i uwalnia nas od Lucyfera – Ojca Kłamstwa. Aby być w pełni wolny = być w stanie łaski uświęcającej, to należy korzystać z sakramentu pokuty i Eucharystii, i być otwarty na Dary Ducha Świętego. Kiedyś jak wchodziłem w świat magii, spirytyzmu, astrologii i wróżbiarstwa, spotykając się z ludźmi pochłoniętymi tymi zagadnieniami, zawsze przed spotkaniami, rozmowami przygotowywałem się przez modlitwę i zawsze szedłem z nimi na spotkanie w stanie uświęcającym. Wtedy to się działo. Szatan jest wtedy bezsilny. Bo on wiele potrafi i wiele może, ale do Twojego serca wypełnionego miłością nie ma dostępu. Gdyby nie ta metoda, to moje spotkania kończyłyby się tym, jakbym wchodził na ring bokserski z Gołotą. Nawet jakbym znał podstawowe zasady boksu i umiał trzymać gardę, to w krótkiej chwili znalazłbym się na deskach. Sam bym już na pewno nie powstał.

Wracając do dzisiejszej uroczystości Wszystkich Świętych. To dzień radości. W tym dniu powinniśmy się cieszyć, bawić, tańczyć. Cała nasza energia powinna emanować na chwałę Boga. Powinny być organizowane przez katolików różne zabawy, podobnie jak w karnawale. Dziś to karnawał świętości. Parada wszystkich Świętych.

Co robi Szatan, chce ten dzień sprowadzić do tego, abyście w smutku szli na groby swoich bliskich. Abyście powtarzali wielokrotnie jego kłamstwa „Wieczny odpoczywanie racz mu dać Panie…” W wieczności nie ma odpoczywania, stagnacji, tam jest pełen dynamizm o wiele większy niż ludzki popęd. Tam jest energia, która rozpiera miłość Boga, Jego Syna w Duchu Świętym. Obrazem energii Ich miłości jest nieustanny i stale poszerzający się kosmos – a w nim wszystkie ciała niebieskie.

Liturgia w Kościele wspomina Dzień Zaduszny (naszych zmarłych) 2 listopada. A 1 listopad to czas radosny, to święty czas. I jeżeli usłysz, że ktoś Ci powie, że dziś jest Święto Zmarłych, to „daj mu w łeb”, jak uważa się być chrześcijaninem, może wtedy się przebudzi, bo chyba nie ma już innych metod.

Co robi Szatan, żeby odwrócić uwagę świętowania Twojej świętości. Wprowadza przez głupich czy opętanych ludzi – halloween. Halloween to noc poprzedzająca świętowanie Dnia Wszystkich Świętych. Tej nocy dochodzi do wielu ……………… . CZŁOWIEKU – KATOLIKU, NIE WOLNO TOBIE W TYM UCZESTNICZYĆ, NAWET JAK MA TO POZORY NIEWINNEJ ZABAWY. MUSISZ ZROZUMIEĆ, ŻE TWOJE POZNANIE ŚWIATA NIEWIDZIALNEGO JEST NA POZIOMIE ŻŁOBKA. To tak jakbym dał mojej trzyletniej córce zapałki. Zabawa w zapałki. Podpali się czy nie. Czy mam obliczyć prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji? Czy chciałbyś, żeby Twoje dziecko zginęło na wieki?

Jaka jest metoda, aby przemóc to. Z Szatanem nie walczy się, nie ten poziom. Z góry jesteś na pozycji przegranej. Musisz być czasami inteligentniejszy niż on. Jak jesteś kapłanem, biskupem, wprowadź w ten dzień największy czas radości przez zabawę, tańczenie, śpiewanie, wspólne biesiadowanie. Ale wcześniej w wigilię tej uroczystości, w tę noc, adoruj Chrystusa Eucharystycznego, aby na drugi dzień bawić się. A dzień później idź na groby i módl się za zmarłych i za siebie. Kontempluj narodziny do nowego i wiecznego życia.

Kilka lat temu odszedł do mojego Boga Ojca mój ukochany ojciec – Stefan. Postawiliśmy pomnik ku Jego pamięci. Na jego pomniku kazałem kamieniarzowi wygrawerować napis ALLELUJA. A na kamiennej księdze kazałem wypisać:

 Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.  Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?  /J  11,25/

nagr_spaszyn_10 nagr_spaszyn_11 nagr_spaszyn_12

 

 

 

 

 

Sam odpowiedz sobie na to pytanie. Wtedy zacznij świętować albo Dzień Wszystkich Świętych albo Halloween. Dostałeś od Boga dar wolności. Wybierz mądrze!

 

 

Bezdzietni z wyboru pasożytują?

Pozwolę sobie napisać kilka moich zdań, na temat pomysłu Terlikowskiego „Bezdzietni z wyboru pasożytują. Podnieść im podatki!” Najpierw proszę zapoznać się z artykułem w dwóch wersjach:

http://www.fronda.pl/a/czas-na-zmiane-perspektywy-to-wielodzietni-daja-a-panstwo-i-bezdzietni-z-wyboru-pasozytuja,37368.html
http://biznes.onet.pl/terlikowski-bezdzietni-z-wyboru-pasozytuja-podniesc-im-podatki/s3m7l

Zacytuję zdanie „Nasze dzieci (…) będą pracować na emerytury dla „dziecionierobów”, dla rozmaitej maści „podwójnych singli”, konkubentów, czy nawet niekiedy małżonków – pisze Tomasz P. Terlikowski na portalu fronda.pl, proponując, by państwo podniosło podatki dla bezdzietnych par”.

Otóż kiedyś sam zostałem nazwany „dzieciorobem” przez osobę – „dziecionieroba”. Fakt, że było mi przykro, ale chciałbym napisać kilka zdań komentarza na temat pomysłu Terlikowskiego.

Nawet, gdyby jego artykuł miał znamiona kontrowersji czy skandalu, żeby wywołać burze dyskusji, to Terlikowski niepotrzebnie naraża się na krytykanctwo. A to nie jest nam potrzebne. (Krytyka a krytykanctwo to dwa różne, przeciwstawne tematy)

1. Bardzo dobrze, że ten temat porusza, bo rzeczywiście nasze państwo jest antyrodzinne (promuje model jednego rodzica albo opiekuna, wspiera patologię)
2. Pięknie, że swoim życiem daje przykład i promuje rodzinę.
3. Faktem jest, że nasze wszystkie składki idące do ZUSu, idą na teraźniejsze emerytury i renty obecnych ludzi starszych.
4. Ale pomysł, aby „dziecionieroby” płaciły większe podatki, to mówiąc potocznie, utopia – chory zamysł.

Dlaczego ?

Podatek to zło konieczne, które jest potrzebne na utrzymanie państwowości. Należy tak robić, aby podatki były jak najmniejsze dla WSZYSTKICH !!! Zresztą podatki powinny być tylko pobierane od przedsiębiorstw, a nie od osób fizycznych. Oczywiście na razie ten postulat jest niemożliwy i wydaje się bajeczny, bo …..  Ale trzeba iść w tym kierunku.

Kto to jest dla państwa osoba – „dziecionierób” to KAŻDA osoba, która nie ma dzieci (nie robi dzieci). A kto nie ma dzieci: ludzie, którzy wybrali stan kawalerski/panieński, księża/zakonnicy(e) (stan duchowny), ludzie chorzy – bezpłodni – nie mogący mieć dzieci i ludzie, którzy nie chcą mieć dzieci, bo taką mają filozofię życia.

Wszyscy powinni być tak samo traktowani przez państwo. Nie ma tu odstępstw – dotyczy to zdrowych i płodnych ludzi, bo dzietność to dobroć dla państwa. A państwu powinno zależeć na progresie w każdych dziedzinach życia, w tym przede wszystkim rodzinnego.

A jak taki pomysł Terlikowskiego wprowadzić? Jakie dobrać narzędzie? Jak weryfikować, kto może a kto nie może, kto chce a kto nie chce, itd. Pomysł poroniony, nieprawdaż?

Co Paszyn proponuje …..

Paszyn proponuje:

1. Nie wolno nikomu podnosić podatków (od osób fizycznych) – wręcz należy szukać możliwości ich pomniejszania.
2. Należy rozpocząć pracę u podstaw – PROMOCJA – wartości związanych z rodziną, cały proces edukacyjny powinien być poświęcony wychowaniu w rodzinie. Pomoc państwa, nie tylko finansowa, ale przede wszystkim edukacyjna dzieci już od przedszkola!
3. Wszystko co związane jest z GENDER, HOMOSEKSUALIZMEM, PORNOGRAFIĄ, WCZESNĄ EDUKACJĄ SEKSUALNĄ WYRZUCIĆ DO KOSZA!!! Dziecku nie wolno zaśmiecać umysłu i serca. (przecież homoseksualiści byli, są i będą – ale to tylko promil społeczeństwa – jak może promil decydować o wszystkich? Chcą być homo, ich wybór i im tego nikt nie zabroni).
4. Promować model rodziny i stawiać na równi ojca i matkę, kobietę i mężczyznę, i we wszelki możliwy sposób mądrze pomagać rodzinom.
5.Państwo powinno współpracować z organizacjami pozarządowymi czy religijnymi dla dobra jednostki i państwowości.

Takie kroki będą zaczynem, że będziemy mieć w Polsce zdrowy model rodziny. Resztę pozostawmy rodzinom. Wtedy zobaczycie, że społeczeństwo będzie rozwijać się. Zadanie to jest na wiele lat.

Powiem więcej, „dziecionieroby” zaczną robić, oczywiście jak będą jeszcze w stanie, a jak nie, to ustawią się w kolejce po dzieci z domów dziecka, bo zaczną zwyczajnie zazdrościć, nawzajem się nakręcać i myśleć o swojej starości. Będą zarażać się nawzajem miłością. A kto z nas nie chce mieć na starość dzieci czy wnuków? Moja mama 82 letnia, na razie, ma ich 13. Myślicie, że samo bogactwo, pieniądze przyniosą Wam na starość „kubek zimnej wody”. A nie jest ważniejsze uczucie i miłość w podawaniu ręki starszej osobie? Chyba, że chcecie mieć wokół siebie samych niewolników. Tylko, że niewolnik odejdzie do innego Pana, który mu więcej zapłaci, w najmniej odpowiednim czasie. Owszem zdarzają się ludzi obcy, którzy bardziej pomogą niż rodzina, ale wtedy to już jest patologia rodziny.
A co to jest patologia rodziny – to model rodziny bez miłości i wzajemnego oddania, i poświęcania się. A co nam próbuje się narzucić, że patologia to posiadanie więcej niż dwoje czy troje dzieci!

Każdy ma wybór, niech mądrze wybiera.

Natura każdego człowieka jest tak pięknie pomyślana przez Stwórcę, że każdy człowiek, chce mieć choć jedno swoje dziecko. Powiem Wam więcej, ja jako kleryk na trzecim roku w seminarium, na jednym wykładzie z pedagogiki, miałem myśl – taki głos wewnętrzny. „Będziesz mieć dwie córki” a ja – „tylko?”. I ocknąłem się, totalnie zdziwiony – zakonnik dzieciaty? Chyba tego jeszcze nie było. Powiedziałem to kiedyś mojej dziewczynie, przyszłej żonie. Chyba dobrze, że tylko – dwie córki, bo może jakby usłyszała, co ją czeka, to by uciekła od „dziecioroba”. A teraz jest szczęśliwa i mamy wspaniałą rodzinę, i czwartą córeczkę, która jeszcze jest w trakcie procesu formowania i produkcji.

Zapytajcie się jakiegoś starszego księdza czy osoby samotnej, czego mu w życiu brakuje czy brakowało. Może od kogoś usłyszycie szczere słowa: „swoich dzieci”.

Kobiety są wspaniałe, jak bez nich żyć?! Kobiety są obrazem piękności Boga, już takie są od urodzenia, czyż nie jest to fantastyczne?

W chrześcijaństwie (jak w żadnej innej religii) wyjątkową rolę odgrywa kobieta – Maryja – wyniesiona na piedestał (szczególnie w katolicyzmie i prawosławiu). Warto brać dobre, budujące przykłady i iść w tym kierunku, dla wspólnego dobra!

 

Gender w pytaniach

Dostałem dziś maila, pozwolę sobie Wam zacytować:

„Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. To będzie bardzo ważny czas dla przyszłości naszego kraju. Neomarksistowska ideologia gender została zaszczepiona i jest wbrew woli narodu wprowadzana w Polsce właśnie na skutek silnego oddziaływania zachodniej, całkowicie zdemoralizowanej kultury  i polityki. Przepisy w Unii Europejskiej nakierowane są na niszczenie zdrowej naturalnej rodziny oraz człowieka i jego natury. Są to rzeczy już w miarę dobrze znane i opisane. Uprzywilejowanie gejów i całego ruchu LGTB, seksualizacja dzieci, odbieranie rodzicom władzy nad dziećmi, przymusowa demoralizacja w szkołach(niemal cała Zachodnia Europa) to obecnie podstawowe prawa europejskie.

Obecnie rząd polski chce przegłosować w Sejmie ?Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?,  gdzie między innymi znajdziemy Art. 14 mówiący o  … ?Strony podejmują działania konieczne do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacjidotyczących ... niestereotypowych ról przypisanych płciom?  lub Art. 12  Strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów,tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn.  Ostatnie raporty Lunacek i Estreli wykazują ogromną spójność w dążeniu określonych grup  interesu w nazwaniu i narzuceniu narodom zbrodni dzieciobójstwa, jako ?podstawowego prawa człowieka?. Rodzina złożona z mężczyzny i kobiety w tych i innych dokumentach jest uznana za stereotypową czyli niepożądaną, a więc do usunięcia i zmarginalizowania. To są standardy dzisiejszej Europy. Tym bardziej, więc odpowiedni wybór kandydatów jest niesłychanie istotny i będzie miał z pewnością ogromny wpływ na nasze życie. Gender jest już normą polityczną i kulturową na zachodzie, za złamaniem której, czeka nawet więzienie. Polska ma mniej czasu niż sądzimy, by się obronić przed nowym totalitarnym światem.

Najbliższe lata to będzie ostateczna walka o dusze narodów, szczególnie dzieci i młodzieży. Nie możemy pozwolić, by do najbliższego rozdania wyborczego dostało się z Polski grono kandydatów pragnących zniszczenia naszych rodzin w imię nowoczesnego postępu.  Ludzi nieodpowiedzialnych, złych, zepsutych czy zwykłych głupców i kuglarzy.

Dlatego przesyłamy odpowiedni formularz, który prosimy o wypełnienie na spotkaniach z kandydatami i przesłanie go do naszej wiadomości. Dołóżmy wszelkich starań by  spotkać się z kandydatem, na którego zamierzamy głosować by uzyskać odpowiednie deklaracje lub w przypadku odmowy zagłosować na inną anty-genderową osobę.”

Wysłano do mnie formularz, żebym go podpisał -> Pytanie o gender

Zgadzam się z powyższym, ale nie podpiszę, bo takie podejście jest bez sensu. Co to da, że jakiś kandydat podpisze czy nie podpisze. NIC NIE DA !   Kolejne tworzenie nonsensów. A jak podpiszę i będę jako poseł promował ideologię gender, to co mi zrobicie? A jak nie podpiszę i będę jako poseł bronił wartości ludzkich i prawa naturalnego, to co mi zrobicie? Wy dalej drzemiecie!!!

Napisane było …. Obecnie rząd polski chce przegłosować w Sejmie … to łaskawie proszę wyruszyć z tą ankietą do Premiera i jego wszystkich ministrów. I czekam na odpowiedź. Zobaczymy, ile zbierzecie podpisów. Bo mój podpis w tej materii, nic nie znaczy.

…. Nie rozumiem, dlaczego w pytaniach o gender znajdują się pytania niezwiązane z tematem? Co niedlagender.pl ma wspólnego z pozostałymi pytaniami?

Najłatwiej zadać 100 pytań do … , a może lepiej zapoznać się z osobą, jego życiem, wartościami. Poszukać tej osoby, na którą warto zagłosować! Trochę wysiłku, to się opłaci, bo przecież na każde pytanie, odpowiadając można skłamać.

Życzę Szczęść Boże w kolekcjonowaniu podpisów! I czekam na podpis Tuska i jego podopiecznych.

Polityka antyrodzinna dominuje w Polsce

„Cześć Pawle!  Czytałem Wasz Program. Jeżeli chodzi o politykę antyrodzinną państwa dotykacie tylko czubku góry lodowej – napisał do mnie Piotr.  Sprawa jest bardziej skomplikowana. W skrócie powiem tylko, że Państwo Polskie wspiera politykę rozwodową poprzez wspieranie samotnego macierzyństwa we wszelki możliwy sposób. Zatem jeżeli kobieta postanowi odejść od męża i zabrać ze sobą dzieci, ma szanse zgotować swojej rodzinie prawdziwe piekło. Im bardziej będzie patologiczna sytuacja, tym większą uzyska pomoc od państwa. Możesz zainteresować tym faktem byłego ministra Pana Gowina. Sam pisałem do niego rozliczne pisma dotyczące absurdalnej polityki ministerialnej dotyczącej rodziny.

Poczytaj sobie pisma na Forum Matek Dyskryminacji Ojców -> Pisma

Dziękuję Piotrze za zwrócenie uwagi na tak istotne problemy polskich rodzin. Mało kto pojmuje jak model rodziny (ojca, matki i dzieci) jest niszczony w Polsce i Unii. Szkoda tylko, że rozpoczynający się teraz w Warszawie VI Kongres Kobiet, nie zajmie się tą kwestią. Może trzeba zwołać I Kongres Mężczyzn i Ojców, którzy w większości poświęcają się dla całej rodziny: swoim żonom i dzieciom.  Lewackie ideologie „gender” pod płaszczem równouprawnienia  kobiet i mężczyzn będą niszczyły psychikę i świadomość dzieci, poprzez promocję, manipulację i atakowanie wartości chrześcijańskich. A diabeł tkwi w szczegółach.

Dziwi mnie fakt, że tak „światłe, nowoczesne” kobiety atakujące wartości chrześcijańskie nie zaznajomiły się z katolicką nauką społeczną albo nie sięgnęły do źródeł chrześcijaństwa jakim jest Biblia – Nowy Testament. Mamy tu do czynienia z ignorancją czy wręcz świadomym działaniem na niekorzyść rodziny – jako podstawowej komórki w społeczeństwie. Chrześcijaństwo jako jedyna religia, podnosi na piedestał kobietę i podkreśla jej bardzo ważną rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń.