Lewactwo jak chwasty

lewactwoCzym jest lewactwo? Kto to jest lewak? Kiedy można stać się lewakiem? Czy warto być lewakiem? Odpowiemy sobie na te pytania i zdefiniujemy szerokie pojęcie lewactwo.

Tak jak fonetycznie w naszym polskim języku lewactwo to rodzaj nijaki, tak samo w rzeczywistości być lewakiem, to być byle jakim.  Mimo skojarzeń i podobieństw lewactwo nie jest to samo, nie jest równoznaczne i równoważne z pojęciem lewicowość, lewica.

Lewactwo jest jak chwasty rosnące na żyznym polu pszenicy.

Słowa Hioba, ukazują, że każdy człowiek jest w wolności stworzony do pracy, która powinna przynosić mu rozwój i utrzymanie oraz wartości materialne. Praca  powinna  człowieka uszlachetniać i dyscyplinować a jednocześnie uczyć pokory i szacunku do wszystkiego co go otacza. Każdy (człowiek w sile i w zdrowiu), kto unika pracy albo pasożytuje na innych staje się lewakiem, staje się chwastem w społeczności.

Jeślim jadł plon nie zapłacony,
a dusza robotnika wzdychała:  Niech rosną ciernie zamiast pszenicy,
a chwasty na miejscu jęczmienia!

W Ewangelii Mateusza w przypowieści o chwaście czytamy:

Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.

Nasz nauczyciel i mistrz, Jezus Chrystus – Bóg, Zbawiciel uczy nas umiejętności życia wśród lewaków. Lewakom, nieprzyjaciołom pozwala żyć na żyznym polu pośród pszenicy, dając im szansę na zmianę życia, mentalności. Ukazuje swoje miłosierdzie do czasu żniwa, do czasu śmierci. Wtedy miłosierdzie zamieni się w sprawiedliwość pełną miłości. Bóg jest Panem życia i śmierci. Do Niego wszystko należy, w Nim wszystko ma swoje istnienie.

Kto to jest lewak, gdzie oni są? Lewacy są wśród nas.

Najwięcej lewaków jest pośród:

  • osób duchownych, biskupów, księży i zakonników;
  • polityków, szczególnie kandydujących z pierwszych miejsc list wyborczych wszystkich partii;
  • prawników różnych szczebli;
  • lekarzy różnych specjalizacji;
  • bankierów i spekulantów;
  • prezesów, dyrektorów;

Wszyscy oni, każą być Tobie dobrym i tolerancyjnym, a sami uciskają Cię dużymi opłatami, podatkami, mało płacą a w zamian za to robią dobrą minę, dobre wrażenie i puste obietnice, złudzenie. Lewak za mamonę i władzę odda wszystko, nawet zatraci swoją godność i człowieczeństwo, byle tylko on miał dobrze tu i teraz. Ten egoizm, ta chciwość  przeradza się w pychę, a pycha  przeradza się w  szatanizm – oddawania czci sobie, bożkom i temu światu.

Lewactwo jest przedszkolem szatanizmu.

Zły duch, ojciec kłamstwa jednoczy ich wokół siebie, wszystkich ludzi niezależnie od pochodzenia, rasy, narodu, kultury, stanu i wykształcenia. Pycha jest ich wspólnym mianownikiem. Mówią o miłosierdziu a sami są nieposłuszni wobec Boga, sami nakładają sobie śluby, przyrzeczenia, wyborcze obietnice a potem ich nie dotrzymują. Samobójcy pełni obłudy. Chwasty na rzeź przeznaczone. Wielu z nich służy dwom Panom, jednego miłują (Złego) a na innym pasożytują (Bogu). Ich znakiem rozpoznawczym jest brak dobrych i długotrwałych owoców i progresu. Ich symbolem jest 666, liczba niepełna i niedoskonała.

symbole szatanaBędą chcieli wszystkich jednoczyć w imię  pokoju, miłości i trwałości, jednoczyć religię z państwem, różne kultury i wierzenia. Będą mówić o tolerancji do wszystkiego, będą mieszać dobro ze złem. Zniewolą Twoją wolność, wypiorą Ci mózg, abyś był im posłuszny, abyś płacił coraz większe podatki i jadł resztki z ich stołów. Abyś był wzorowym niewolnikiem i gojem pod stałą kontrolą – tak iż ochipują Cię !

Symbolem chrześcijaństwa, wolności  jest krzyż oraz tęcza. 

  • Krzyż jest symbolem Zbawienia, wspólnoty wszystkich ludzi (charakter horyzontalny) łączących się z Bogiem (charakter wertykalny).
  • Tęcza jest symbolem kościoła powszechnego, różnorodnego, zbiorem ludzi różnych kultur i ras wierzący w Zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa.

Czy warto być lewakiem? Jeśli uważasz, że wszystko co doczesne, wszystkie wartości materialne są najważniejsze i ty sam dla siebie jesteś bogiem, to wyrazy mojego współczucia i moje kondolencje. Jeżeli myślisz, że bezinteresowną miłość i zdrowie i życie kupisz za pieniądze, to znaczy, że masz wyprany mózg i jesteś głupi i totalnie przegrany. Jesteś cieniem samego siebie. Twoja chciwość, egoizm i pycha doprowadzi Cie do wiecznego braku pokoju, miłości i niedoskonałości. Będziesz wieczną niepełną szóstką.

Nie daj zwieść się szarlatanom, weź Pismo Święte, Ewangelię czytaj i módl się do Pana życia i śmierci.

Pamiętaj! Bóg zezwala na zło, tylko po to, abyś jeszcze bardziej korzystał z Jego łaski, abyś nieustannie przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem wzrastał ku pełnej wolności i miłości. Bóg jest źródłem jedynego i prawdziwego dobra, wszelkiego progresu i mądrości!

Ale poPIS w legnickim parku

Chciałbym podzielić się z Wami, moją opinią na temat, co myślę o innych kandydatach z naszego regionu. Myślałem pozytywnie o wszystkich, do czasu kiedy oglądnąłem w TV Dami Jackiewicza. Każdy z nas ma jakiś swój cel i szanse dostania się do PE. Nie mam czasu na śledzenie, co, gdzie i kiedy mój konkurent zrobił czy powiedział. Ale jestem bardzo zniesmaczony jedną wypowiedzią, a dokładnie jednym zdaniem wypowiedzianym z ust Dawida Jackiewicza z partii PIS.  Dlaczego?

Każdy z nas może działać jak chce i tworzyć sobie wyimaginowane programy, mówić bajeczki itd. To wyborcy ocenią i im, czyli Wam pozostawiam tę kwestię. Ale w przypadku Jackiewicza niestety nie przejdę obojętnie, za jedno zdanie, które wypowiedział publicznie będąc w legnickim parku, w zeszłym tygodniu.

„Aby nie tracili głosu na malutkie partyjki, które nie mają szans dostać się do PE i aby nie tracili głosu na celebrytów ….”   1 min. z wywiadu.
zob.
http://www.damitv.pl/8,3697-program_wyborczy_jackiewicza.html  

To jest przykład zamachu na demokrację!!! Jak on traktuje wyborców? Totalnie zniechęca do głosowania. Jego wypowiedź jest z poprzedniej epoki. Głosujemy na ludzi, na konkretnego człowieka, nie na partię! I tylko to jest drogą wyjścia z tego impasu politycznego.

Co to znaczy, że małe partię nie mają szans, a co, on już zna wyniki wyborów? Jest mądrzejszy niż wyborcy? A PIS nie był kiedyś małą partią? Skąd się wziął ten Jackiewicz, kim on jest?

Proszę Państwa to jest przykład manipulacji nami. 

Jaką on ma wiedzę, doświadczenie i kompetencje do PE? Litości, jakie?

Proszę zobaczyć jakie przyjął metody wypowiedzi: straszenie wyborców, mówi w liczbie mnogiej, powtarza to samo?  Kogo wybieramy partię czy człowieka? Czyżby PIS nie był za okręgami jednomandatowymi?!

Nie wiem skąd się wziął tu w Legnicy, może mieć rekomendację Obamy czy Bin Ladena. Ale lepiej by zrobił, jakby przywiózł drzewko i zasadził je w naszym legnickim parku. Chyba więcej byłoby pożytku z tego wszystkiego.

Każdy, kto publicznie mówi „nie głosujcie na niego, szkoda głosu, bo nie ma szans” jest szarlatanem.

Jeżeli ktokolwiek z osób publicznych wypowie się „nie głosujcie na niego, szkoda głosu, bo nie ma szans”, obojętnie czy to byłby prezydent, poseł, ksiądz, ojciec dyrektor, biskup, profesor  czy i tu teraz Paszyn jest szarlatanem. I to ta osoba nie jest warta mojego i Twojego głosu! I po tym poznacie, między innymi, z kim macie do czynienia.

Wiecie, że jestem teologiem i sprawy chrześcijańskie są mi bliskie. Ale bardzo przykro mi i szkoda mi wielu księży, którzy co innego mówią a co innego robią. Ja w przeciągu tego okresu, tej miesięcznej kampanii wyborczej, nie poszedłem do żadnego księdza z prośbą o poparcie, o wywieszenie moich plakatów, banerów itd. Cała moja kampania jest skierowana do Was, do ludzi, którzy są nękani niesprawiedliwością społeczną z różnych stron!!!

Zobaczcie dokładnie to zdjęcie. Baner na terenie kościelnym w Legnicy. Z przodu Kaczyński i Jackiewicz, a tam w tyle Niepokalana. To co, Kościół Legnicki jest polityczny czy nie? Kogo Kościół Legnicki powinien promować Niepokalaną czy Kaczyńskiego i Jackiewicza? Czy wg Kościoła Legnickiego jedyną słuszną partią jest PIS? A może „gdy kota nie ma to myszy harcują”? W końcu nowy biskup ma dopiero przyjść w czerwcu, ale ingres gdzie będzie, do Kościoła czy do Partii?

Kaczyński i Jackiewicz z przodu, Niepokalana z tyłu. Współczesna promocja polskiego katolicyzmu.

Kaczyński i Jackiewicz z przodu, Niepokalana z tyłu. Współczesna promocja polskiego katolicyzmu?