Ciało cierpienia

jesus_dJuż w pierwszy dzień po Uroczystości Narodzenia Jezusa (całej atmosfery ciepła pośród kolorowych światełek), obchodzimy święto pierwszego męczennika diakona św. Szczepana (atmosfera cierpienia pośród szyderców).  Jest to patron wszystkich głoszących Dobrą Nowinę, głoszących Ewangelię Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czego nas uczy? Jakie konsekwencje mogą nas spotkać, kiedy będziemy swoim życiem żyli  i swoim słowem głosili prawdę, że:
1. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas
2. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Co to znaczy być chrześcijaninem?  Z pomocną odpowiedzią przychodzi król Dawid w Psalmie 31. W ręce Twe Panie składam ducha mego.
Być chrześcijaninem  to całkowicie oddać siebie Temu, który jest źródłem łaski i prawdy, który jest Słowem wcielonym zamieszkałym wśród nas. A to wiąże się w pełnymi konsekwencjami. Takimi, że będziesz w nienawiści u wszystkich z powodu imienia Jezus. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, tak mówi sam Chrystus. Przykładem jest św. Szczepan, który do końca zaświadczył słowem i życiem o Zbawicielu.

Dlatego proszę Was, nie zbijajcie własnego interesu na wierze chrześcijańskiej. Nie wykorzystujcie Chrystusa do celów politycznych i do religijnych robiąc sobie wygodne własne gniazda i koryta pełne pychy, egoizmu i zgorszenia. Nie zbijajcie fortuny na Chrystusie i nie manipulujcie Jego Słowem do swoich poczynań.
Gdzie jest Wasza wiara pełna łaski i mocy odziana w cuda i znaki Ducha Świętego?! Czyż nie ja jestem wyszydzany i wyśmiewany żyjąc Jego łaską i prawdą?

Lepiej będzie dla Ciebie jak będziesz żył zgodnie ze swoją naturą i powołaniem poza chrześcijaństwem niż uważał siebie za chrześcijanina bez Chrystusa, bez gotowości oddania swego życia dla Niego. Religia źle pojmowana jest źródłem wszelkich cierpień i wojen, źle pojęta Ewangelia jest źródłem wielu zgorszeń i odejścia od Boga, od życia wiecznego pełni miłości.

W ostatnim poście złożyłem Wam życzenia, niektóre słowa i zdania połączyłem kolorem. I tak Bóg okaże swą miłość,  wszystkim tym którzy Go przyjęli do swojego życia, do swojej historii. On dał moc, abyśmy  się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego ? którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili oraz miłosierdzie, tym którzy Go nie poznali i nie przyjęliNa świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

Dla tych letnich, którzy wykorzystują religię, wiarę, samego Chrystusa do robienia własnych interesów a przy tym są powierzchowni i pełni obłudy nie spotkają ani miłości ani miłosierdzia Boga pełnego sprawiedliwości, lecz zostaną potępieni w wieczności, wiecznie pragnąc miłości i miłosierdzia. Dlatego należy się modlić za takich duchownych i takich polityków i innych ludzi, którzy źle pojętą wiarą manipulują ludźmi i gorszą poprzez swoje zachowania. Przed wyborami pełno polityków wszędzie, w kościołach, na spotkaniach religijnych, a po wygranych wyborach pustka i zażarta walka o stołki, o intratne stanowiska. Czyt to wszystko w imię Chrystusa?!

Każdy z nas jest grzeszny i słaby, ludzką rzeczą błądzić i szukać, ale szatańską rzeczą jest cały czas trwać w grzechu pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, nieumiarkowania, gniewie i lenistwie. A jak do tego dodamy obłudę i hipokryzję to już grzeszymy przeciwko Duchowi Świętemu. Nie ogarnie tego nawet wszechmoc miłosierdzia i pełna miłość, która jest oparta na fundamencie sprawiedliwości i godności, i szacunku względem siebie i innych. Taki rodzaj występku nigdy nie zostanie zapomniany i odpuszczony. Dlatego odejdź od Chrystusa albo żyj Nim, nie patrząc na duchownych czy polityków, ale zacznij czytać Ewangelię, aby poznać Go, takim jakim jest. Bo tylko ON daje Tobie za darmo, za zero złotych zbawienie, pełne szczęście, które nikt Ci nie odbierze, nawet jak będą z Ciebie szydzić i kpić niektórzy duchowni, politycy czy inni szydercy.

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków,
i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji,
wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi,
z którego natchnienia przemawiał.
Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.
A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga.
I rzekł: ?Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga?.
A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem.
Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: ?Panie Jezu, przyjmij ducha mego!?
A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: ?Panie, nie poczytaj im tego grzechu?.
Po tych słowach skonał.

/ Dzieje Apostolskie 6 /

Otagowano , , , .Dodaj do zakładek Link.