Horoskopy, astrologia, magia za pan brat

Chciałbym dziś zwrócić uwagę na bardzo istotny duchowy problem XXI w. – powrotu do pogaństwa, wierzeń i kultów czegoś, co jest sprzeczne z logiką, zdrowym rozsądkiem, nauką a szczególnie z jednym przymiotem Boga jakim jest Jego Opatrzność. Pierwsze i najważniejsze przykazanie Dekalogu mówi: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bóg przedstawia się człowiekowi, jako Osoba pełna jego pragnienia. W tym pragnieniu człowieka wyraża się miłość samego Boga.

Chciałbym jako kandydat do Rady Miejskiej Legnicy przestrzec Was przed zgubnym wpływem wszelkich form magii, astrologii i całej ezoteryki. Wszystko, co duchowe przewyższa to, co ziemskie. Jeśli będziecie przesiąknięci praktykami magicznymi, to trudno będzie mi jako przyszłemu Radnemu Wam dobrze radzić, a Wam będzie trudno przyjąć prawdę oraz przywołać racjonalne myślenie. Kult bożków to początek, przyczyna i kres wszelkiego zła. Nie należy się lękać, jedynie zaufać Opatrzności Bożej. Boża Opatrzność jest tajemnicą, z której wynika kilka podstawowych zasad: Bóg ma plan; to On zawsze sprawuje kontrolę nad wszystkim; każdy człowiek żyje i pracuje dla Niego; Bóg może ukarać lub wynagrodzić życie człowieka; Szatan jest sprawcą wszelkiego zła . Zarazem ta Boża opatrzność jest wielką łaską Bożą. Bóg nie pozostawia swoich stworzeń losowi i nieprzewidzianym biegowi wydarzeń. Łaska Boża okazuje się darem danym człowiekowi, aby stał się ?współuczestnikiem Bożej natury?.

Astrologia New Age dla katolickiej teologii jest jedną z głównych gałęzi ezoteryki. Poddanie się wszelkim wróżbom oznacza otwarcie się na działanie Szatana i demonów, które chcą oddalić człowieka od szczęścia wiecznego. Poznanie przyszłości może dokonać się tylko za wolą Boga. Może być ono bezpośrednie jak i pośrednie wtedy, gdy przechodzi przez anioła ?światła? lub ?ciemności?. Bóg dopuszcza działanie Szatana, by uszanować wolną wolę każdego stworzenia. Poprzez wolny wybór służby Bogu, chwała Boża jest pełna i doskonała, zgodna z naturą samego Boga. Poznanie rzeczy przyszłych jest aktem Boga wtedy, kiedy przynosi to owoce w przybliżeniu się do miłości Boga oraz nie służy sensacjom i zaspokojeniom ciekawości przyszłych zdarzeń. Pismo Święte wnioskuje o Opatrzności Bożej z Bożych dzieł zbawczych. Bóg stworzył świat i człowieka i opiekuje się nim. Bóg kieruje losami człowieka wierzącego i nic nie dzieje się w ludzkim życiu przypadkowo, ani nic nie jest wynikiem ślepego losu.

Z astrologią Nowej Ery jest związany ezoteryzm i wiedza tajemna. Pełni ona rolę kultu gwiazd w panteistycznej wizji świata oraz służy temu ruchowi do realizowania swoich postulatów związanych z przyjściem nowej epoki, czasów przeciwnych wartościom chrześcijańskim. Astrologia to wiara w przepowiednie oraz kult gwiazd, całkowicie przeciwny dzisiejszemu postępowi wiedzy, odkryciom zjawisk przyrody i doświadczeniu wiary. Człowiek w imię pragnienia wolności stał się niewolnikiem pożądliwości, a przez to ograniczył się na przyjęcie łaski Bożej. W tej sytuacji człowiek cierpi i jest poddany działaniu zła, które ze wszystkich możliwych stron atakuje, by oddalić go od prawdziwego szczęścia i wiecznej miłości.

Poniżej znalezione zdjęcia z dawnych lat. Jarosław Olszewski dawał swoje świadectwo przemiany, gdyż przez wiele lat parał się jako zawodowy astrolog, który zwodził ludzi, a przez to oddalał ich od Boga i zwykłej normalności.

Na Uniwersytecie Gdańskim - sympozjum

Na Uniwersytecie Gdańskim – sympozjum

Z ówczesnymi moimi przyjaciółmi, z prawej Jarosław Olszewski

Z moimi przyjaciółmi, z prawej Jarosław Olszewski

oblicza_astrologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrologia_NewAge (Aby dużo nie pisać, bo już jest noc, znalazłem w archiwum moją prace z dawnych lat. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to poczytaj sobie. Jest to wersja robocza przed korektą.)

 

Otagowano , , , , .Dodaj do zakładek Link.