Słowo ciałem się stało

BożeNarodzenieSłowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.  Z okazji Świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa Króla całego Wszechświata, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, zrodzonego z człowieka i poczętego z Ducha Świętego, życzę Wam, dla Was i dla Waszych rodzin: pokoju i dobra od Tego, który przychodzi, od Słowa wcielonego, pełnego miłości i miłosierdzia, aby Wasze życie było pełne radości w zdrowiu fizycznym, psychicznym i duchowym.

 

Niech te święta przyniosą i uzmysłowią Wam dwie prawdy:

  1. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.  Bóg stał się człowiekiem, przyjął naszą naturę, aby dać się dotknąć, po to, aby wiara w Niego przybrała znamiona racjonalności i zmysłowości, tak, aby pomiędzy nami wzrastała miłość w oparciu o pojmowanie Boga jako osoby, z całą Jego osobowością i pięknem.
  2. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Wcielony Bóg Jezus Chrystus jest TYLKO JEDYNYM ŹRÓDŁEM ŁASKI I PRAWDY. ON jest tylko bramą miłosiernego Boga. Nie ma innego Boga poza Nim, nie ma innej nadziei poza Nim, nie ma zbawienia poza Nim. On jest dawcą łaski, która objawia się w Duchu Świętym.

 

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było
światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz posłanym,
aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: ?Ten był, o którym powiedziałem:
Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie?.
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

/Ew. Jana 1 /

 

 

 

Otagowano , , .Dodaj do zakładek Link.